Български


Производство

Био горивото на бъдещето!

Пелети са чисто, неутрално по отношение на въглеродния двуокис гориво, произвеждани от раздробена дървесна биомаса, пресована под високо налягане без лепило или други свързващи вещества. В сравнение с дървата за огрев те отделят повече топлина, увеличавайки КПД на котелните инсталации, не изискват големи складови площи за съхранение и не се самовъзпламеняват. Това съчетава удобства за автоматизиране на процеса на зареждане на горивните устройства за тяхното изгаряне. Освен това пелети са екологично съобразно гориво, тъй като ги произвеждаме без употреба на лепила и химикали, а при изгарянето си не отделят вредни емисии.

За производството на продукта използваме мека дървесина (ела, бял,черен бор,смърч) и слама. За опаковане на пелети се използваме петнадесеткилограмови чували, така се разфасоват в компактен вид и се съхраняват по-лесно. Един тон пелети може да бъде стифиран върху площ с размери: ширина, дълбочина и височина – 100/120/170см., приблизително половината от пространството, необходимо за 1 тон нарязани дърва.

Технологията  за производство на еко пелетите е следната: в процеса се използват основно 3 машини – дробилка, сушилня и пелет преса. Първите две говорят достатъчно сами за себе си. Най-важна в процеса е пелет пресата. Тя оформя еко пелетите  при високо налягане и температура, при натиска се получава загряване, което позволява на съдържащият се в дървесината лигнин да се разтопи при температура над 100% което от своя страна позволява на пресованата дървесина да придобие желаната форма – горещият лигнин играе роля на слепващо вещество.  В резултат се получават еко пелети, добре уплътнени и с идеална цилиндрична форма. 

Коефициента на полезно действие (КПД) на отоплителните системи използващи изгарянето на пелети е 85% – 95% ( КПД на камини на дърва е 79% ) и поради качествата си, пелетите изгарят почти напълно – максималното пепелно съдържание е 1.5% – така времето между две поредни зареждания на камината е между два и пет дни. Съдържанието на влага е в границите 8 % – 10 %, а калоричността им е 4300 – 5100 ккал/кг. За сравнение калоричността на дървата за огрев е 3440 ккал/кг.
Отоплението с пелети има перспектива, както за семейни къщи, жилищни сгради така и при офиси и промишлени сгради.