Български


Енергиен калкулатор

Сравнете цените на горивата


Пелетите  са икономически стабилни и имат конкурентни цени . Един добър начин да се разбере предимствата в цените на  пелети е да я сравним с други горива за отопление. Таблицата по-долу може да ви помогне при сравняване на различните горива за отопление.

Посочените стойности са средни национални стойности. Можете да въведете вашите собствени за сравнение. Въведете суми в лева, с изключение на разходите за електричество,те са в стотинки.

Пелети

Цена за тон в лева

Лв.

Ефикасност на уреда

%

Цена за милион BTU =

19.15

Лв.

Нафта за отопление

Цена за литер в лева

Лв.

Ефикасност на уреда

%

Цена за милион BTU =

30.19

Лв.

Електричество

Цена за kWh в стотинки

Ефикасност на уреда

%

Цена за милион BTU =

45.09

Лв.

Природен газ

Цена за Кубичен метър

Лв.

Ефикасност на уреда

%

Цена за милион BTU =

15.38

Лв.

Газ / Пропан

Цена за литър в лева

Лв.

Ефикасност на уреда

%

Цена за милион BTU =

41.13

Лв.

Твърда дървесина (изсушена на въздух)

Цена за кубик в лева

Лв.

Ефикасност на уреда

%

Цена за милион BTU =

12.82

Лв.