Български


Предимства

Ниски Цени

Еквивалента на 120 литра нафта …
или 170 литра газ (пропан-бутан) …
или около 16000 кубични метра природен газ …
или 4775 киловатчаса електроенергия.

Повечето печки за пелети в днешно време са направени да горят както иглолистна, така и широколистна дървесина.
Изборът на гориво в случая е по-скоро с цел изпробването на конкретна марка в конкретната печка. Това обикновено зависи от качеството на пелетите, а не от вида дървесина. Видима разлика между пелетите от различни видове дървесина няма, тъй като всички те минават през смилане и се превръщат в хомогенна дървесна маса.

Пелети обикновено имат по-висока топлинна мощност и отделят по-малко пепел

Безвредно изгаряне

Изгарянето на пелети в специализирани за целта печки е в пъти по-чисто и ефективно в сравнение с разграждането на биологичните отпадъци в гората. Това означава, че пелети се считат за въглеродно неутрални. Пелетните печки и централни отоплителни системи трябва да имат поне 80% КПД, за да се използва максималният капацитет на пелетите. В действителност, повечето отоплителни печки и горелки са изработени да работят на 85-93% КПД.  Нашите  пелети са 100% натурални, без свързващи вещества, химични вещества или добавки. Те имат ниско съдържание на прах и пепел, ниско водно съдържание (по-малко от 10 процента), потъват във вода, не се разпадат при натиск с ръка.  Биогоривото от този тип не може да съдържа остатъци от рециклирана дървесина или химически замърсители. Меламинови частици, боядисано дърво, покрити със смола дъски не се използват за производството на пелети, тъй като при изгарянето им се отделят вредни химически вещества или се наблюдават отклонения от нормите за изгаряне на пелети.

Възобновяем източник на отопление

Пелетите са екологично чисто гориво, неутрални по отношение на въглеродния диоксид (СО2),тъй като се добиват от възобновяеми източници. При горене не отделят черен дим , което ги прави идеални за камини със стъклен отвор. Тяхното приимущество е във възможноста да се горят, както в обикновенни печки на твърдо гориво така и в специални пелетни котли с висок коефициент на полезно действие. Системите за отопление с пелети са напълно автоматизирани: сами дозират необходимото им количество пелети за изгаряне, а също така имат възможност и за управление от мобилен телефон.

Екологично чисто отопление

Намаляването на емисиите за 1 тон изгорени дървесни екопелети може да се сравни с изгорелите газове на новото поколение електромобили (хибриди) в продължение на една година. Намалява драстично емисиите на парникови газове и вредни замърсители като CO2, серен диоксид и живак. Специализираните печки и котли за отопление на пелети са 50 пъти по-ефективни в сравнение със старите печки на твърдо гориво и са до 5 пъти по-продуктивни от най-новото поколение печки на дърва.

100% натурални

Нашите пелети са 100% натурални, без свързващи химични вещества или добавки. Те имат ниско съдържание на прах и пепел, ниско водно съдържание (по-малко от 10 процента), потъват във вода, не се разпадат при натиск с ръка. Биогоривото от този тип не може да съдържа остатъци от рециклирана дървесина или химически вещества.
За производството на продукта използваме  мека дървесина (ела, бял, черен бор, смърч) и слама. За опаковане на пелетите използваме петнадесеткилограмови чували, така се разфасоват в компактен вид и се съхраняват по-лесно. Един тон пелети може да бъде стифиран върху площ с размери: ширина, дълбочина и височина – 100/120/170см., приблизително половината от пространството, необходимо за 1 тон нарязани дърва.
  • Един палет се състои от 70 бр. чували
  • Нето тегло на палет : 1,050 кг.

Био Горивото на бъдещето

Пелети са чисто, неутрално по отношение на въглеродния двуокис гориво, произвеждани от раздробена дървесна биомаса, пресована под високо налягане без лепило или други свързващи вещества. Освен това пелети са екологично съобразно гориво, тъй като ги произвеждаме без употреба на лепила и химикали, а при изгарянето си не отделят вредни емисии.

Комфорт

Комфортът който осигуряват пелетите е несравним с дугите видове горива (дърва, въглища,нафта). Някой от най-големите предимства са:

  • не отделят черен дим при изгаряне
  • пести време и труд за рязане, цепене, подреждане в сравнение с дървата
  • място за съхранение – пелетите са компактни, опаковани в чували по 15 кг и заемат много малко място в сравнение с дърва и въглища
  • чистота при обслужване и при изгаряне

Ниско съдържание на вода

Ниското съдържание на вода 5-10% осигурява ефективно изгаряне, за сравнение при дървата за горене влажноста е 40-55%