Български


Пелети

Сертификати

Еко пелетите  са предназначени за употреба в отоплителни уреди пригодени за целта. Пелетите са възобновяем енергиен източник, който помага за балансиране на емисиите от въглероден диоксид в околната среда.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕКОПЕЛЕТИ КЛАС А

Материал:

100% чиста

иглолистна дървесина

Диаметър (D) :

6 mm

Калоричност :

5 kWh/kg

Остатъчна влага :

8 %

Съдържание на пепел :

< 1 %

Свързващи вещества :

няма

кг/ м3 :

620 ÷ 720 Kg

Анализите се извършват от лаборатория:

Енергийна агенция – Пловдив (ЕАП)